Press Enter

PROJECT TITLE

  Press Enter

  NOTIFICATIONS

  receipt
  ETCS Tester at Siemens AG (ilina, Slovakia)
  Siemens AG Employer
  ilina, Slovakia
  Job Type
  Job Location
  Full Time
  ilina, Slovakia

  Job Description:

  Ininierske centrum
  spolonosti Siemens v iline sa podiea na medzinárodných projektoch v oblasti
  elezninej dopravy. Do náho tímu v iline hadáme ETCS testera, ktorý má za
  úlohu overenie funkcionality vlakového zabezpeovaa ETCS.  Úlohy:

  ·práca na projektoch riadiacich systémov pre koajovú dopravu vo
  fáze testovania pred nasadením do prevádzky

  ·testovanie správnosti konfiguraných dát, funkné testy, bezpenostné
  testy

  ·príprava testovacieho zariadenia a konfigurácia
  testovacieho prostredia, príprava (napísanie) testovacích skriptov a ich
  realizácia

  ·vyhodnotenie automatizovaných testov

  ·vytváranie testovacích pecifikácii a písanie testovacích
  protokolov  Na tejto pozícii treba poíta s obasným cestovaním, 1-2 týdové sluobné
  cesty v Nemecku.  Viac informácii nájdete na:


  https://new.siemens.com/sk/sk/spolocnost/kariera/zilina/zilina-pozicie.html

  Potrebné vzdelanie, zrunosti a osobnostné predpoklady

  Vzdelanie

  vysokokolské I. stupa

  vysokokolské II. stupa  Vzdelanie
  v odbore


  Vysokokolské technického smeru elektrotechnika, informatika a pod

  Jazykové znalosti

  Anglický jazyk - Stredne pokroilý (B2)

  Poet rokov praxe

  0  Osobnostné predpoklady
  a zrunosti


  Poítaové zrunosti

  - MS Office

  - skriptovanie výhodou

  - znalosti z oblasti zabezpeovacej techniky výhodou  Osobnostné predpoklady:

  - logické a analytické schopnosti (schopnos identifikova a analyzova
  problém)

  - precíznos

  - dôslednos

  - vysoký nárok na kvalitu  Iné:

  - výhodou sú predchádzajúce skúsenosti s ticketing systémom  Nice to have


  Výhodou sú skúsenosti z práce v technickej oblasti, z testovania, písania
  technickej dokumentácie a navrhovania technických rieení.

  o ponúkame

  1 100 EUR/mesiac+ variabilná odmena

  Uvedená mzda je definovaná pre kandidátov s juniorskými
  skúsenosami. Kandidátom s vyou úrovou skúseností, bude seniorita zohadnená
  v ponuke.

  Tréningový a rozvojový program (business a produktové
  kolenia, e-learning, jazykové kurzy, soft skills tréningy,)

  Skvelý team a teambuildingy

  Extra voné dni (bridge days, sick days)

  Program pre zdravie (wellness, portové aktivity, fitness, doplatok ulej
  mzdy pri PN a OR)

  Rodinný program (príspevok pri narodení dieaa, odchode na materskú
  dovolenku, príspevok na kôlku a detské tábory)

  Retention program (príspevok pri pracovnom výroí, ivotnom jubileu,
  doplnkové dôchodkové sporenie, zamestnanecké pôiky)

  Referral employee program (bonus za odporúanie nového zamestnanca)  Organization: Siemens Mobility

  Company: Siemens Mobility, s.r.o.

  Experience Level: Recent College Graduate

  Job Type: Full-time

  Benefits:

  Certificate
  Flexible Hours
  Letter of Recommendation
  Note : This project is an external project, and it was posted on the platform by the Gradbee Team. We curate all the internships available across the internet by visiting company websites, and social networks like Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Twitter etc. If you are the owner of this internship / project and need to get it removed, kindly mail us at [email protected]